Ett val tillgängligt för alla

Du som inte kan ta dig till en vallokal, till exempel på grund av ett fysiskt handikapp, kan få hjälp av en ambulerande röstmottagare.

Boka en ambulerande röstmottagare

För personer som inte kan gå till en förtidsröstnings- eller vallokal och inte heller kan rösta genom budröstning eller själv göra i ordning sin egen röst på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation.

Om du vill boka en ambulerande röstmottagare kontaktar du Servicecenter vardagar,  se öppettider nedan. Under valdagen söndagen den 26 maj håller servicecenter extra öppet och då går det också att kontakta dem och boka tid samma dag.

Det här gör Huddinge kommun för att få fler att rösta

Huddinge kommun arbetar aktivt mellan alla val för att öka intresset för demokrati och öka invånarnas kunskap om hur en kommun fungerar och hur alla kan vara med och påverka. Bland annat arrangerar kommunen varje år demokratidagar tillsammans med föreningslivet och  gymnasieskolorna genomför egna demokratidagar och bjuder in partierna, så även vid EU-valet.

Inför EU-valet använder Hudding kommun en mängd olika kanaler för att upplysa om valet och vad EU betyder för Huddinge. Det gäller till exempel tidningen Vårt Huddinge som skickas ut till alla hem och företag i kommunen, men även annonsering i lokalpress, i sociala medier och på kommens olika mötesplatser. Särskild vikt läggs vid förtidsröstning eftersom allt fler väljer att göra det.

Under 2018  genomfördes följande förändringar som även gäller årets EU-val:

  • tydlig och utökad skyltning till röstningslokalerna och vallokaler
  • utökade öppettider för förtidsröstning
  • utökad bemanning med bland annat fler röstmottagare 
  • tillgänglighetssäkrade lokaler.

Inför det här valet görs dessutom en riktad insats mot vissa områden där valdeltagandet har varit extra lågt vid tidigare val. En informationsbroschyr på flera språk om EU-valet och förtidsröstning har delats ut till varje hushåll i Vårby gård, Masmo, Skogås och Flemingsberg. Läs mer om det under Other languages.

Huddinge servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: onsdagar 13.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 13.00-16.00.
Du kan även få hjälp med konsumentvägledning.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 13 maj 2019

Var informationen till din hjälp?