Ett val tillgängligt för alla

Du som inte kan ta dig till en vallokal, till exempel på grund av ett fysiskt handikapp, kan få hjälp av en ambulerande röstmottagare.

Boka en ambulerande röstmottagare

För personer som inte kan gå till en förtidsröstnings- eller vallokal och inte heller kan rösta genom budröstning eller själv göra i ordning sin egen röst på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation.

Det här gör Huddinge kommun för att få fler att rösta

Huddinge kommun arbetar aktivt mellan alla val för att öka intresset för demokrati och öka invånarnas kunskap om hur en kommun fungerar och hur alla kan vara med och påverka. Bland annat arrangerar kommunen varje år demokratidagar tillsammans med föreningslivet och  gymnasieskolorna genomför egna demokratidagar och bjuder in partierna, så även vid EU-valet.

Inför de senaste valen använde Hudding kommun en mängd olika kanaler för att upplysa om att det är dags för val och vad det betyder för alla i Huddinge. Det gäller till exempel tidningen Vårt Huddinge som skickas ut till alla hem och företag i kommunen, men även annonsering i lokalpress, i sociala medier och på kommens olika mötesplatser. Särskild vikt läggs vid förtidsröstning eftersom allt fler väljer att göra det.

Under 2018  genomfördes följande förändringar:

  • tydlig och utökad skyltning till röstningslokalerna och vallokaler
  • utökade öppettider för förtidsröstning
  • utökad bemanning med bland annat fler röstmottagare 
  • tillgänglighetssäkrade lokaler.

Inför det senaste  EU-valet riktades insatser mot vissa områden där valdeltagandet har varit extra lågt vid tidigare val. En informationsbroschyr på flera språk om EU-valet och förtidsröstning har delades ut till varje hushåll i Vårby gård, Masmo, Skogås och Flemingsberg. 

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Vi kan tyvärr endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 3 december 2019

Var informationen till din hjälp?