Vem får rösta?

Vem har rösträtt?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt till riksdagsvalet

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Du får rösta till kommunfullmäktigeoch landstingsfullmäktige har du:

 • senast valdagen fyller 18 år
 • är folkbokförd i kommunen respektive länet
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen.

Rösträtt till Europaparlamentet

Vid val till Europaparlamentet har du rösträtt om du:

 • senast valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare och är, eller någon gång varit, folkbokförd i Sverige eller är EU-medborgare och är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Då måste du också skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för det land du är medborgare i.

Mer information om EU-valet 2019 hittar du här

Vill du arbeta som röstmottagare på valdagen den 26 maj 2019?

Du får medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Du ska gilla att ha kontakt med människor, vara hjälpsam och serviceinriktad och självklart mycket noggrann.

På valdagen tjänstgör du från cirka klockan 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat

 • att upprätthålla god ordning i vallokalen,
 • ta emot röster och pricka av i röstlängden
 • efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Som ersättning får du ett 2 200 kr i ersättning som du måste skatta för. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. De som deltar i den ordinarie utbildningen får 500 kr extra för det.

Röstmottagare vid förtidsröstning

Ersättningen är 225 kr i timmen före skatt, hur mycket var och en kommer att arbeta är inte bestämt i dag.

Anmälan

Gör en intresseanmälan här om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Huddinge kommun.

Har du frågor? 

Kontakta valnämndens kansli (val@huddinge.se)

 

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder och utfärdar röstkort med mera. Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkorten till alla röstberättigade, på röstkortet finns information om när, var och hur du rösta.

Mer information och information på andra språk, lättläst svenska eller teckenspråk finns på Valmyndighetens webbplats:

www.val.se 

Vanliga frågor om det svenska valsystemet 

Valnämnden

Kommunen har en valnämnd som, med hjälp av valkansliet på kommunstyrelsens förvaltning, ansvarar för att rent praktiskt genomföra valen. Det innebär bland annat att hålla med vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden kan också informera om hur valet går till och var du kan rösta.

Huddinge kommun är från och med valet 2018 uppdelat i 60 valdistrikt, vid valet 2014 var det 56 distrikt. Varje distrikt har en egen vallokal. Adressen till vallokalen finns inte angiven på röstkortet du får från valmyndigheten utan kommer informeras om här och i andra kanaler.

Uppdaterad 17 december 2018

Var informationen till din hjälp?