Visselblåsarfunktion

Alla anställda och förtroendevalda kan anonymt rapportera (visselblåsa) om de misstänker allvarliga missförhållanden eller om det finns misstanke om att ett brott kan ha begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag.

Huddinge har sedan 2014 haft en visselblåsarfunktion. En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Lagen innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare. Huddinge har ett utvecklat visselblåsarsystem som anställda med flera ska kunna använda för att rapportera allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen eller om det finns misstanke om att ett brott begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag, utan att vara rädd för repressalier.

Så här fungerar funktionen

För att värna visselblåsares integritet är det viktigt att arbetsgivaren, i det här fallet kommunen, inte kan spåra den som har visselblåst. Därför görs anmälan på en extern webbplats där relevant information fylls i ett formulär.

Inkomna ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en oberoende advokat. Återrapportering till kommunstyrelsen sker halvårsvis med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

För att garantera anonymitet vid anmälan, rekommenderar vi att:

  • Använda en dator utanför Huddinge kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar

  • Kopiera och klistra in denna länk i din webbläsare:

    https://lantero.report/huddingekommun

  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Kom ihåg att se till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

QR-kod för visselblåsarfunktionen

Bakgrunden till visselblåsarlagen

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Det ska finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”.

Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Uppdaterad 14 juli 2022

Var informationen till din hjälp?