Eldningsförbud - fire ban

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Förbudet innebär att du inte får elda eller grilla utomhus, undantaget din egen tomt.

A fire ban is in effect for all of Stockholm county. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors, except in your own back yard.

Läs mer om eldningsförbudet

Förskolenämnden (FSN)

Information

Möten och handlingar

Förskolenämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Lokal för nämndens sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde. 

Vad vi gör

Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i form av förskola, familjedaghem/pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

Förtroendevalda

Förskolenämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i förskolenämnden

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument