Eldningsförbud - fire ban

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Förbudet innebär att du inte får elda eller grilla utomhus, undantaget din egen tomt.

A fire ban is in effect for all of Stockholm county. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors, except in your own back yard.

Läs mer om eldningsförbudet

Gymnasienämnden (GN)

Information

Möten och handlingar

Gymnasienämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Lokal för respektive sammanträde framgår av kallelsen och föredragningslistan.

Vad vi gör

Gymnasienämnden ansvarar för att ge möjlighet till utveckling, lärande och kunskap för ungdomar och vuxna upp till 65 år. Verksamheten ska vara anpassad till dagens och morgondagens samhälle. Den ska även ske med fokus på den enskilde individens behov och förutsättningar.

Vi erbjuder gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola, svenska för invandrare och uppdragsutbildning. Flera verksamheter erbjuds både i kommunal och i enskild regi.

Förtroendevalda

Gymnasienämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i gymnasienämnden

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument