Eldningsförbud - fire ban

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Förbudet innebär att du inte får elda eller grilla utomhus, undantaget din egen tomt.

A fire ban is in effect for all of Stockholm county. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors, except in your own back yard.

Läs mer om eldningsförbudet

Valnämnden (VN)

Information

Vad vi gör

Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av de allmänna valen. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare, informera om hur valet går till och var man kan rösta.

Förtroendevalda

Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter i valnämnden

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument