Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Äldreomsorgsnämnden (ÄN)

Information

Möten och handlingar

Äldreomsorgsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Vad vi gör

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar.

Förtroendevalda

Äldreomsorgsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i äldreomsorgsnämnden

Stödjande förvaltning

Social- och äldreomsorgsförvaltningen

Dokument