Funktionshinderrådet, tidigare Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HRF)

Information

Möten och handlingar

Funktionshinderrådet, tidigare Huddinges råd för funktionshinderfrågor, sammanträder i Rådsalen, Rådstuguvägen 19.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Fnktionshinderrådet är ett organ för kontakter mellan organisationer för funktionshinderfrågor och kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen.

Förtroendevalda

Funktionshinderrådet består av 25 ledamöter. Organisationerna utser 16 ledamöter och kommunstyrelsen 9 ledamöter.

Ledamöter i funktionshinderrådet 

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument

Meny