Huddinge brottsförebyggande råd (HuBrå)

Information

Möten och handlingar

Brottsförebyggande rådets sammanträden hålls i A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28.
Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Huddinges brottsförebyggande råd (HuBrå) arbetar med att skapa ett tryggare Huddinge och att förebygga brottslighet.
HuBrå arbetar bland annat med att:
  • begränsa möjligheterna att begå brott
  • hindra missbruk och minska tillgången på droger
  • förhindra försäljning av alkohol och tobak till ungdomar under 18 år 
  • samla in och sprida information om hur brottsligheten utvecklas i Huddinge
  • skapa dialog med ett antal intressenter som är angelägna om att arbeta brottsförebyggande 

Förtroendevalda

Huddinges brottsförebyggande råd består av 13 ledamöter, varav 9 politiker, 2 tjänstemän som utses av kommunens ledningsgrupp samt 2 representanter från polisen.

Stödjande förvaltning