Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HRF)

Information

Möten och handlingar

Huddinges råd för funktionshinderfrågor sammanträder i Rådsalen, Rådstuguvägen 19.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Huddinges råd för funktionshinderfrågor är ett organ för kontakter mellan organisationer för funktionshinderfrågor och kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen.

Förtroendevalda

Huddinges råd för funktionshinderfrågor består av 25 ledamöter. Organisationerna utser 16 ledamöter och kommunstyrelsen 9 ledamöter.

Ledamöter i Huddinges råd för funktionshinderfrågor 

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument