Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Rådet för fysisk planering (RFP)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Rådet för fysisk planering har till uppgift att planera, genomföra och utvärdera möten/rådslag med invånarna där man tar upp fysiska planer för områden utifrån ett flertal aspekter – utformning/gestaltning, miljö, trygghet, näringsliv och social hållbarhet.

Förtroendevalda

Rådet för fysisk planering har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i rådet för fysisk planering

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument