Eldningsförbud - fire ban

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Förbudet innebär att du inte får elda eller grilla utomhus, undantaget din egen tomt.

A fire ban is in effect for all of Stockholm county. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors, except in your own back yard.

Läs mer om eldningsförbudet

Tillsynsnämnden (TN)

Information

Möten och handlingar

Tillsynsnämnden sammanträder i Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29.

Vad vi gör

Tillsynsnämnden ansvarar för Huddinge kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens verksamhetsområden omfattar bland annat att vara tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, sköta offentlig kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagen och pröva ansökningar om strandskyddsdispens samt dispenser i naturreservat som beslutats av kommunen.

Tillsynsnämnden ansvarar även för tillsyn enligt tobakslagen och strålskyddsförordningen.

Tillsynsnämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

Förtroendevalda

Tillsynsnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter i tillsynsnämnden

Stödjande förvaltning

Natur- och byggnadsförvaltningen

Dokument