Vård- och omsorgsnämnden (VON) inrättas den 1 januari 2019

Information

Möten och handlingar

Vård- och omsorgsnämnden inrättas den 1 januari 2019.

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Vad vi gör

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar.

Förtroendevalda

Vård- och omsorgsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Stödjande förvaltning

Till den 31 mars 2019: Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Från den 1 april 2019: Socialförvaltningen

 

Dokument

Var informationen till din hjälp?

Meny