1000 praktikplatser fixades till Huddinges unga!

23-11-15

Nyhet

Totalt sökte mer än 1200 ungdomar en feriepraktikplats till sommaren 2023. Nära 1 000 erbjöds en plats. 778 ungdomar tackade ja och genomförde sin praktik. Bra jobbat av alla företag, kommunala verksamheter och föreningslivet som öppnat dörren för framtidens arbetskraft!

Feriepraktiken vänder sig i första hand till ungdomar som inte har lyckats hitta något sommarjobb eller praktik på egen hand, och erbjuds till unga som inte tidigare genomfört en feriepraktik anordnad av kommunen. I år var det ungdomar födda 2006 och 2007 som hade möjlighet att söka feriepraktikplats till de tre veckor som praktiken omfattade.

83 procent av de sökande kunde erbjudas en feriepraktikplats vilket kan jämföras med 55 procent år 2022. Antalet som erbjöds plats men tackade nej eller inte svarade på erbjudandet har däremot ökat, en trend som även syns i andra kommuner. Det finns ingen generell orsak till att fler än tidigare avstod den plats de erbjudit, men sannolikt har personerna i högre utsträckning ordnat en praktik eller ett sommarjobb på egen hand. En ytterligare anledning är att fler ungdomar än tidigare gick lovskola under sommaren.

Merparten av praktikplatserna fanns inom den kommunala verksamheten, men antalet platser hos kommunens näringsliv ökade med fyrtiotalet platser till 167 från föregående år.

– Huddinge kommuns feriepraktikserbjudande fortsätter att utvecklas i en positiv riktning, både vad gäller bredden i arbetsuppgifter och i antalet erbjudna platser. Vårt mål var att erbjuda 740 platser 2023 och nu är vår målsättning att den här positiva trenden kan fortsätta, säger Frida Plym Forshell, direktör för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Inför sommaren 2024 kommer ungdomar som är födda 2007 och 2008  att kunna söka feriepraktikplats. Ansökan öppnar den 1 februari 2024. 

Uppdaterad 16 november 2023

Var informationen till din hjälp?