Begränsad service i bygglovsärenden

17-05-24

Den 24 och 29 maj har vi begränsade möjligheter att svara på frågor kring bygglovsärenden på grund av uppgradering av vårt system.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen kommer vi har begränsad möjlighet att svara på frågor i bygglovsärenden. Det gäller den 24 och 29 maj, detta på grund av en uppgradering i vårt ärendehanteringssystem.

Vi kan dock hjälpa till med allmänna frågor om bygglov. Kontakta Servicecenter på 08-535 300 00 eller servicenter@huddinge.se.

Uppdaterad 24 maj 2017