Grundvattennivåerna är fortfarande låga

17-08-03

Grundvattennivåerna är extremt låga i stora delar av landet. Vi i Huddinge får vatten från Mälaren och står inte inför den akuta situation som en del andra kommuner. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet.

Grundvattennivåerna är extremt låga i stora delar av landet. Du som har kommunalt vatten i Huddinge får vatten från Mälaren och står inte inför den akuta situation som andra kommuner eller om man har egen brunn. Men det finns ändå saker som vi kan göra för att inte slösa vatten i onödan.

  • Vattna på morgonen eller kvällen, inte mitt på dagen. Vattnar du mitt på dagen i stekande sol dunstar hälften av vattnet bort direkt och gör alltså ingen nytta.
  • Vattna hellre mycket och sällan i stället för ofta och lite.
  • Ställ ut tunnor och ta vara på regnvattnet.
  • Klipp inte gräset kort så minskar risken för att det bränns och du behöver heller inte vattna lika mycket.

Du som har egen brunn

Vid långvarig torka kan vattentillgången minska vilket kan påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Du bör inte dricka vattnet om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa.

Rekommendationer för dig med egen brunn på Livsmedelsverkets webbplats

Mer information om grundvattennivåerna

Stockholm Vatten och Avfall om grundvattennivåerna

Länsstyrelsen om vattensituationen i Stockholm

Uppdaterad 3 augusti 2017

Var informationen till din hjälp?