Sök bidrag för klimatets skull

17-12-04

Vill du eller din förening göra en insats för att förbättra miljön under 2018? Har du och dina grannar en projektidé som kan få fler att engagera sig i miljöfrågor? Sök ekonomiskt stöd från Huddinges miljöfond!

Bidrag på mellan 1 000 och 50 000 kronor beviljas i första hand till föreningar och organisationer som verkar i Huddinge och till invånare i Huddinge. Den som står som sökande av bidraget ska ha fyllt 18 år. Skicka din ansökan senast den 31 januari 2018. Kommunen beslutar om vilka som får bidrag ungefär en månad efter ansökningstidens slut. 

Huddinges miljöfond uppmuntrar till engagemang och intresse för natur, klimat- och miljöfrågor. Varje år kan du eller din förening söka bidrag ur miljöfonden för att genomföra en folkbildande eller miljöförbättrande åtgärd, aktivitet och projekt kopplat till kommunens miljöproblem.

Uppdaterad 4 december 2017

Var informationen till din hjälp?