Stockholm Vatten byter namn den 1 februari

17-01-27

För att förtydliga sitt uppdrag och förenkla kontakten med kunderna byter Stockholm Vatten namn till Stockholm Vatten och Avfall den 1 februari.

Stockholm är den stad i Europa som växer snabbast, vilket ställer höga krav. Stockholm Vatten och Avfall ska producera mer dricksvatten, rena mer avloppsvatten och skapa effektiva lösningar för en hållbar avfallshantering. Bolaget har en 150-årig historia som Stockholms leverantör av vattentjänster, och förser 1,4 miljoner människor med dricksvatten och tar hand om avloppsvattnet från över en miljon. Sedan 2014 ansvarar Stockholm Vatten och Avfall även för avfallstjänsterna i Stockholms stad. Men du som är Huddingebo har fortfarande avfallshanteringstjänsten från SRV.

Uppdaterad 27 januari 2017