Vattenvårdsåtgärder pågår i Fullersta kvarn

17-03-03

Som en del i kommunens åtgärdsplan för Trehörningen (Sjödalen) pågår just nu ett arbete i en del av Fullerstaån i Gömmarens naturreservat.

I hagarna vid Fullersta kvarn går Fullerstaån i ett rakt dike, detta dike omskapas nu till ett slingrande vattendrag. Åtgärden ska minska fosfortillförseln till sjön Trehörningen med cirka 5 kilo per år. Dessutom förväntas det ha positiv effekt på groddjur, insekter och andra vattenlevande växter och djur. Risken för översvämning längre ner i åsystemet förväntas också minska tack vare åtgärderna.

Vår förhoppning är att ett slingrande vattendrag kommer att bli ett vackert inslag i landskapet för områdets många besökare. Grävarbetena beräknas pågå till den 24 mars. 

Uppdaterad 3 mars 2017