Ändrade plan- och bygglovstaxor i Huddinge kommun

18-01-12

Den 1 januari ändrades plan- och bygglovstaxorna i Huddinge kommun. Taxorna var tidigare en gemensam plan- och bygglovstaxa men är nu uppdelade i två separata taxor.

Taxorna reglerar de olika avgifter som tas ut för att täcka kommunens kostnader i samband med att du som fastighetsägare till exempel söker planbesked eller bygglov, beställer nybyggnadskartor och liknande. En stor förändring är att taxan för bygglov, kartor och mättjänster numera är timbaserad.

Läs mer om taxan för bygglov, kartor och mättjänster

Läs mer om plantaxan och hur du söker planbesked

Taxorna gäller från den 1 januari 2018 och regleras årsvis från år 2019. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 6 november 2017.

Uppdaterad 12 januari 2018

Var informationen till din hjälp?