Återvinningsstationen tillbaka på Glimmervägen

18-01-30

Den 7 februari ställs återvinningsstationen på Gilmmervägen i Huddinge ut igen.

Stationen togs bort 2014 efter att boende i området haft synpunkter på placeringen, men har nu fått en ny plats på samma gata. I Huddinge finns över 50 återvinningsstationer för förpackningar och tidningar, de sköts av FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. På FTI:s hemsida hittar du information om vilken återvinningsstation som ligger närmast dig. Där ser du också när en station töms och städas. 

Läs mer på ftiab.se

Annat avfall

Vill du slänga annat avfall finns det andra återvinningsstationer.

Läs mer om återvinning i Huddinge

 

Uppdaterad 30 januari 2018

Var informationen till din hjälp?