Håller din vattenbrunn på att sina?

18-06-19

En lång och torr vår har gjort att grundvattennivån sjunkit, samtidigt som värmeböljan har gjort att mer vatten används än vanligt.

Du som har en egen dricksvattenbrunn ansvarar för att din brunn ger tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en bra kvalitet.

Varför sinar vattenbrunnen?

En grävd dricksvattenbrunn är generellt mer känslig mot uttorkning än en borrad brunn eftersom grävda brunnar är anlagda ytligare och tillförs vatten på ett djup om högst 5-6 meter.

De ytliga grundvattenmagasinen är känsligare för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt som ger en större risk för att brunnen sinar.

Din användning av vattnet har stor betydelse men vattenbrist kan också uppstå till följd av olika projekt i omgivningen där vatten leds bort, t.ex. vid vägbyggen och dikningar.

Vad gör jag om vattnet tar slut?

Om din vattenbrunn torkat ur behöver du se hur över din vattenförbrukning ser ut och ta reda på om din brunn är i behov av åtgärder.

Så kan du spara vatten i sommar

  • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
  • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
  • Samla regnvatten för att vattna i trädgården.
  • Duscha istället för att bada.
  • Ställ vatten i kylen för att få det kallt istället för att låta kranen rinna.
  • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
  • Reparera eller byt packning på trasiga kranar och ledningar som droppar.

Åtgärder på din vattenbrunn

Är problemet långvarigt kan du behöva göra större åtgärder på brunnen så som att anordna en ny brunn eller installera vattenfilter.

Ta kontakt med en entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Mer information 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, informerar löpande om årets situation, t.ex. vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist.

Mer information hittar du även på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Uppdaterad 19 juni 2018

Var informationen till din hjälp?