Säkert äta sushi i Huddinge

18-09-28

18 restauranger som serverar sushi har kontrollerats under våren. Överlag har alla fungerande rutiner för att hantera maten på rätt sätt.

– Syftet med undersökningen var att se om livsmedelsföretagarna förebygger de risker som finns med sushihantering och därmed kontrollera att de uppfyller lagstiftningens krav på säkra livsmedel, säger Staffan Stafström, miljöchef på natur- och byggnadsförvaltningen.

Rätt hantering minskar risker

Ingredienserna till sushi, rå fisk och ljummet ris, är känsliga livsmedel, som om de hanteras fel kan ge upphov till matförgiftning. För att minimera risken är det dels viktigt att den som hanterar sushi har en god personlig hygien, dels att livsmedlen förvaras i rätt temperatur och att riset har rätt ph-värde.

Bra hygienrutiner hos samtliga

Resultatet visar att samtliga restauranger har tillfredställande rutiner för personlig hygien samt för ph-värde i sushiris. 17 av 18 hade också bra förvaringsrutiner. En hade vid undersökningstillfället för hög temperatur, vilket har åtgärdats. 12 stycken genomför inte regelbundna kontroller av risets ph-värde, vilket kommunen rekommenderar att de gör.

– Det är positivt att restaurangerna har bra rutiner och att riset varit tillräckligt surt för att förvaras i rumstemperatur. Däremot ser vi en förbättringspotential i att öka kunskapen om att riset måste ha rätt ph-värde och att alla genomför regelbundna kontroller av detta, säger Staffan Stafström.

Undersökningen har genomförts av miljötillsynsavdelningen på natur- och byggnadsförvaltningen under våren och sommaren. Inspektioner av detta slag genomförs årligen på olika typer av restauranger i kommunen.

Uppdaterad 1 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?