Sandsopning har startat

18-04-19

Nu har sandsopningen startat. Kungens kurva och Segeltorp är sandsopade liksom flera centrumnära områden. Även längre cykelstråk är nu fria från sand.

Vi sandsopar ofta i två steg, först tas det finkorniga gruset bort sedan det grövre. Tänk på att det kan vara parkeringsförbud på vissa gator vid sandupptagningen.

Här finns mer information om sandupptagningen just nu.

Uppdaterad 19 april 2018

Var informationen till din hjälp?