Kommunen avbryter upphandling av vinterväghållning

19-10-04

Nyhet

Huddinge kommun har avbrutit årets upphandling av snöröjning och halkbekämpning. Arbetet för att hitta nya entreprenörer är just nu högsta prioritet inom kommunen.

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. I år var upphandlingen mer omfattande än tidigare år och har förutom vinterdrift även innehållit uppdrag såsom väghållning och anläggningsarbeten under andra delar av året.

Komplex upphandling gav få anbud

Syftet med en mer omfattande upphandling har varit att hitta en entreprenör som kan ta ett helhetsgrepp för kommunens entreprenad av drifttjänster och därmed få en bättre totalkostnad. Det har tyvärr inte visat sig möjligt. Endast ett fåtal anbud lämnades och på grund av brister i underlaget har det inte varit möjligt att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommunen har därför beslutat att upphandlingen ska avbrytas.

– Vi ser att anbudsförfrågan kan ha varit för komplex och att företag därmed kan ha avstått från att lämna anbud för att de upplevt att tiden var för knapp för att delta i upphandlingen. För få företag har kompetens för alla områden som upphandlingen omfattade och har möjligen också därför valt att inte lägga anbud, säger Christian Ottoson (C), ordförande för Klimat- och stadsmiljönämnden. 

Direktupphandling genomförs omgående

Kommunen kommer nu skyndsamt att kontakta entreprenörer inom verksamhetsområdet snö- och halkbekämpning för att handla upp vinterväghållning för kommande vinter.

– Vi gör nu en inventering och översyn av marknaden för att hitta en lösning och detta har högsta prioritet för oss just nu. Ambitionsnivån är att vi ska leverera en god vinterservice. Vår förhoppning är att detta ska påverka invånarna så lite som möjligt. Som en följd av förvaltningens stora underskott ser vi över vår organisation och vårt arbetssätt, vi arbetar med det nu och återkommer med förslag med åtgärder, säger Lars Fladvad, tf. teknisk direktör, Miljö- och bygglovsförvaltningen.

Mer information om vinterväghållning kommer publiceras när nya beslut är tagna.

Uppdaterad 4 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?