Nya planteringar vid stationen i Huddinge centrum

19-08-08

Nyhet

Slänterna på båda sidor om Fullerstagången förstärks med ny betong. Därefter kommer gräs, buskar och blommor att planteras.

Nya slanter_Fullersta.PNG

Arbetena startade den 8 juli och pågår till sista augusti. Under den tiden står anläggningsmaskiner i området. Slänterna förstärks med betong och jordarmering och rustas upp med nya planteringar.

Planteringarna i gångtunneln under spåret påverkas inte av arbetena.

Uppdaterad 8 augusti 2019

Var informationen till din hjälp?