Otjänligt vatten i privata brunnar i Gladö kvarn utreds

19-09-13

Nyhet

För två veckor sedan visade en rutinkontroll av privata brunnar i Gladö kvarn att ett antal brunnar har otjänligt vatten. Nu pågår en utredning för att om möjligt utreda orsaken.

Rutinkontrollen utfördes i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området.

Innan utredningen är klar är det inte möjligt att svara på vilka åtgärder som kommunen respektive du som har en påverkad brunn bör vidta. Kommunen kommer kontakta berörda när utredningen är klar.

Ta prover på den egna brunnen

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten, eftersom vattenkvalitén kan förändras med tiden av olika orsaker. Om din brunn inte är en av de som omfattats av rutinprovtagningen och du vill kontrollera din egen brunn, så måste du själv kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium.

Kommunen har ett avtal med Synlab AB som gör att du som bor i Huddinge kan lämna in vattenproverna till oss istället för att skicka proverna med post och betala för frakten.

Mer information om hur du går till väga finns här.

Koka ditt brunnsvatten

Det är inte det kommunala vattnet som är påverkat, utan det rör ett antal privata brunnar. Om du ska använda ditt brunnsvatten till mat, dryck och tandborstning rekommenderas att du kokar upp vattnet innan användning.

Det finns vattentankar med dricksvatten på sex platser i Gladö. Om du vill hämta vatten, medtag eget kärl att ta vattnet i. Tankarna kommer vara på plats tills vidare.

Adresser som kan vara berörda

Nyboviksvägen, Gladövägen, Hästvretesvägen, Mellantorpsvägen, Torpvägen, Gruvvägen, Järnmalmsvägen, Malmbergsvägen, Fjällgårdsvägen, Sundbyvägen, Malms väg, Österängsvägen, Gruvfogdevägen, Lillängsvägen, Vårbacken, Pålvägen, Björklövsvägen, Kärrsjövägen, Granåsvägen, Barrskogsvägen, Tallbarrsvägen, Kvarnsjövägen, Mjölnarstigen, Myrstigen, Korta vägen, Sundbyvägen, Össjövägen

Vattentankar i området

Vill du hämta godkänt dricksvatten finns vattentankar uppställda på Mjölnarstigen 1 (gräsyta), Gladövägen 45 (parkering gräsyta), Nybroviksvägen 2/Gladövägen (gräsyta), Nybroviksvägen 21 (vid pumpstation), Österängsvägen 14 och Sundbyvägen 14.

Tag med eget kärl när du ska hämta vatten.

Vid frågor kontakta Servicecenter.

Uppdaterad 13 september 2019

Var informationen till din hjälp?