Otjänligt vatten i privata brunnar i Gladö kvarn

19-09-06

Nyhet

Om du ska använda ditt brunnsvatten till mat, dryck och tandborstning rekommenderas kokning av vattnet.

I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området har Stockholm vatten och avfall utfört en rutinkontroll av privata brunnar. Kontrollen visar att vissa privata brunnar i Gladö kvarn har otjänligt vatten.

Det är inte det kommunala vattnet som är påverkat, utan det rör ett antal privata brunnar. Orsaken till varför vattnet är otjänligt är i dagsläget inte klarlagd, en utredning har startats.

För att se vilka adresser det gäller gå till www.svoa.se och läs mer under aktuell driftinformation.

Boende i området har informerats och vattentankar med dricksvatten har körts ut. Om du vill hämta vatten, medtag eget kärl att ta vattnet i. 

Information om var vatten kan hämtas finns här. 

 

Uppdaterad 6 september 2019

Var informationen till din hjälp?