Sök bidrag för klimatets skull

19-12-11

Nyhet

Vill du och din förening göra en insats som bidrar till miljöförbättringar i Huddinge? Sök ekonomiskt stöd från Huddinges miljöfond senast den 1 januari 2020.

Huddinges miljöfond uppmuntrar till engagemang och intresse för natur, klimat- och miljöfrågor. Varje år kan din förening söka bidrag ur miljöfonden för att genomföra en folkbildande eller miljöförbättrande åtgärd, aktivitet och projekt kopplat till kommunens miljöproblem.

Bidrag på mellan 1 000 och 50 000 kronor ges till föreningar och organisationer som verkar i Huddinge. Den som står som sökande av bidraget ska bo och verka i Huddinge och ha fyllt 18 år. Din ansökan ska vara oss till handa senast den 1 januari 2020, beslut om vilka som får bidrag tas ungefär en månad efter ansökningstidens slut.

Läs mer och ansök från Miljöfonden 

 

Uppdaterad 16 december 2019

Var informationen till din hjälp?