Algblomning i Drevviken

20-08-11

Nyhet

Just nu råder det algblomning vid badplatserna Sjöängsbadet och Stortorpsbadet i Drevviken. Algblomning är en naturlig process som inte går att påverka. Vi gör regelbundna besiktningar vid badplatserna och sätter upp informationsanslag vid baden. Här kan du läsa om vad som gäller vid algblomning.

Vad är algblomning?

Algblomning är en naturlig process som inträffar under vår och höst. När växtplankton massförökas kallas det algblomning. Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Vissa alger kan ge upphov till hudirritation, ögonbesvär, illamående, kräkningar eller diarré.

Hur ser algblomning ut?

Ytvattnet färgas i olika nyanser av blågrönt eller brunt. Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än 1 meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Allt grumligt vatten är inte algblomning

Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning.

Vad ska du göra vid algblomning?

• Ha respekt för algblomningar, men var inte rädd.
• Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning.
• Håll koll på barn och hundar. Det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten.

Aktuell information om algblomning

För mer information om badplatser besök Havs- och vattenmyndighetens webbplats www.havochvatten.se/badvatten

Uppdaterad 11 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?