Bada inte i Kvarnsjön

20-08-05

Nyhet

UPPDATERING 200813: Nu har analyssvar på proverna kommit in, både de som Huddinge kommun tagit specifikt vid Nyboviksbadet och de prover som Stockholm Vatten och avfall tagit på 10 olika ställen i Kvarnsjön. Samtliga prover visar att vattnet är tjänligt. Så nu går det bra att bada igen.

Stockholm Vatten och Avfalls personal arbetar nu i området för att sanera och felsöka vad som hänt.

Flödet av avloppsvatten är stoppat. Stockholm Vatten och Avfall har detta under uppsikt och den aktuella ledningen kopplas om så att avloppsvattnet leds över till en avloppsledning istället.

Varför detta skett, hur länge har utsläppet pågått och när felkopplingen gjordes vet Stockholm Vatten och avfall inte förrän felsökningen är klar.

Vi avråder tills vidare från bad i hela Kvarnsjön. Avrådan är en säkerhetsåtgärd i väntan på mer information och att badvattenprov tagits och analyserats. Skyltar om om avrådan för bad sätts upp vid badplatsen.

En badavrådan är inte ett förbud. Väljer man att bada i otjänligt vatten trots avrådan gör man det på egen risk.

Se även Stockholm Vatten och Avfalls webb

Information uppdateras löpande.

Uppdaterad 13 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?