Nu kan du bada vid Mörtviksbadet, Badudden, Vårbybadet och Kråkviksbadet

20-07-30

Nyhet

Idag har vi fått svar på proverna som tagits vid Mörtviksbadet, Badudden, Vårbybadet och Kråkviksbadet. Samtliga prover visar att vattnet nu bedöms som tjänligt, och det är alltså fritt fram att ta sig ett dopp igen.

På Vårbybadet kommer vi att ta nya prover så småningom, men för närvarande bedöms alltså vattnet som tjänligt.

Vad är orsaken till att vattnet klassas som otjänligt och när avråder Huddinge kommun från bad?

Det är inte alltid enkelt att veta vad som är orsaken till att ett vattenprov är otjänligt. Vid själva provtagningen av badvattnet finns stor risk att vattenprovet förorenas av misstag. Om analysresultatet visar att vattnet är otjänligt tas ett eller flera omprov. Visar även nya omprov på otjänligt vatten avråder kommunen från bad.

Vad var orsaken till föroreningarna?

När det gäller de vanligaste föroreningarna (bakterierna E.coli och Intestinala enterokocker) kan provsvaren inte påvisa någon exakt källa till föroreningarna, mer än att de kommer från människor och djur. Då handlar det troligtvis om fekal påverkan dvs avföring i vattnet.

När det finns fekal påverkan så kan den lätt spolats bort och vattnet blir relativt snabbt tjänligt igen.

När tar Huddinge kommun prov på badvattnet?

Provtagning av badvatten vid strandbad sker utifrån den lagstiftning som finns på området. Det är Havs- och vattenmyndigheten som vägleder landets kommuner i strandbadsarbetet. De har bland annat tagit fram föreskrifter och allmänna råd om badvatten och det finns bestämmelser för hur många vattenprover som ska tas under en badsäsong.

Under sommaren genomförs flera provtagningar på Huddinges badplatser. Hittills har 6 prov genomförts på kommunens badplatser, och det kommer att genomföras 2 prover till i sommar.

Här hittar du aktuell information om vattenkvalitet vid Huddinges badplatser.

Uppdaterad 3 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?