Bra efterföljande av pantregler bland Huddinges caféer, restauranger och butiker

21-10-08

Nyhet

Under tre dagar i september utfördes tillsyn på de verksamheter som säljer förpackad dryck, exempelvis läsk och energidryck. Resultatet av tillsynen visar att efterlevnaden bland företagarna var god.

Majoriteten av all dryck som säljs i plastflaskor och metallburkar i Sverige måste enligt lag gå att panta i ett godkänt retursystem. Om regelverket inte följs riskerar den verksamhet som saluhållit produkterna få en miljösanktionsavgift.

Resultatet av tillsynen visar att efterlevnaden bland företagarna var god. Totalt kontrollerades 170 verksamheter runtom i kommunen och endast tre avvikelser noterades.

- Ett glädjande resultat säger miljöchef Staffan Stafström. Det visar att våra verksamheter följer lagen. Kontrollen var också välkommen av de flesta verksamheterna, man vill göra rätt och vill att alla ska göra det.

Just denna tillsyn var riktad för att kontrollera verksamheternas efterlevnad av de pantbestämmelser som finns och genomfördes under en begränsad tid, en mindre del av den totala tillsyn som miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun utför. 

Uppdaterad 8 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?