Dags att börja mäta radon

21-09-30

Nyhet

Mätningsperioden för radon startar den 1 oktober och pågår fram till slutet av april. Radon är skadligt för hälsan och kan bara upptäckas genom att man mäter. Det gör man enkelt via dosor som du själv beställer och placerar ut i hemmet.

En radonmätning bör pågå i minst två månader normalt mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid man mäter desto noggrannare blir radonmätningen.

Om radonhalten är för hög bör du ta hjälp av ett radonsaneringsföretag för att se vilka åtgärder som kan göras för att sänka radonhalten. Behöver bostaden radonsaneras kan du söka radonbidrag med ersättning upp till halva kostnaden. 

Läs mer om hur du mäter och åtgärdar radon

Uppdaterad 30 september 2021

Var informationen till din hjälp?