Länsstyrelsen har kartlagt förorenade områden

21-10-27

Nyhet

Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort en kartläggning över områden där det tidigare har bedrivits verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i miljön. Nu finns allt samlat i en databas där berörda fastighetsägare i Huddinge kommer att få ett brev med mer information. Vid frågor hänvisar vi i första hand till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholms län har under flera år arbetat med att samla information om områden där det tidigare har bedrivits verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i miljön.

Syftet med kartläggningen har varit att uppnå det nationella miljömålet ”Giftfri miljö” för att på sikt åtgärda förorenade områden i länet. All information om förorenade och eventuellt förorenade områden finns nu samlat i en databas ”Efterbehandlingsstödet” hos Länsstyrelsen.

Om du som fastighetsägare finns med i databasen kommer du få ett brev från Länsstyrelsen med mer information. Har du redan nu frågor om din fastighet? Vänd dig då till Länsstyrelsen i första hand, via e-post: fororenade.omraden.stockholm@lansstyrelsen.se eller telefon: 010-223 10 00.  

Vid övriga frågor kring förorenade områden vänligen kontakta Servicecenter i Huddinge kommun på telefon 08-535 300 00 eller miljötillsynsavdelningen: miljotillsyn@huddinge.se.

För mer information om förorenade områden, läs mer på Länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/fororenade-omraden.

Uppdaterad 27 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?