Kontroll av fjärrvärmenätet med nattligt flyg

21-03-04

Nyhet

Under de närmaste veckorna kan invånarna i Huddinge märka att ett mindre flygplan flyger fram och tillbaka på låg höjd nattetid. Det är SFAB, Södertörns fjärrvärme, som utför flygningarna.

Genom att fotografera fjärrvärmenätet med värmekamera går det att hitta dolda, underjordiska läckor på fjärrvärmeledningarna. Flygningarna görs också i Botkyrka och Salem.

Exakta datum för flygningarna avgörs av vädret.

Kontroll av fjärrvärmenätet med flyg och värmekamera

Uppdaterad 4 mars 2021

Var informationen till din hjälp?