Kontroll av försäljning av snus till ungdomar

21-07-13

Nyhet

Under veckorna 26 och 27 genomförde Huddinge kommun kontrollköp av snus till ungdomar. Ett kontrollköp innebär att en 18-åring, som ser ung ut, testar att köpa snus utan att uppvisa legitimation. Totalt genomfördes 60 kontrollköp. I tio fall såldes snus utan kontroll av ålder.

För att ta reda på i vilken utsträckning handlarna i Huddinge begär legitimation av ungdomar vid köp av snus genomförde kommunens miljötillsynsavdelning rutinkontroller under några veckor i slutet av juni och början av juli.

Kontrollerna genomfördes genom att en 18-åring, som ser ung ut, testade att köpa snus utan att uppvisa legitimation.  

Kontrollköpen visade att de flesta handlare begär legitimation av ungdomar – men det förekom också försäljning av snus till ungdomar utan legitimationskontroll. Vid tio av 60 kontrollköp fick ungdomen köpa utan att handlaren frågade om legitimation.

– Vi ser att det finns en stor risk att unga som inte fyllt 18 år får köpa snus. För oss är det viktigt att ha kontinuerlig dialog med handlarna. Vi kommer därför göra ett extra tillsynsbesök hos de verksamheter som sålde snus vid kontrollköpet och följa upp handlarnas rutiner för ålderskontroll, säger Alf Klingvall, tillsynssamordnare, Huddinge kommun.

Fakta om lag om tobak samt kontrollköp

Lagen ställer krav på att ålderskontroll ska göras i samband med köp av snus. Butiken som säljer snus är ansvarig för detta. Handlaren ska även ha rutiner för att säkerställa att personalen får information om krav på ålderskontroll.  

Kontrollköp får inte vara ett underlag för att ge försäljningsstället en sanktion enligt lag om tobak och liknande produkter. Kontrollköpet utgör ett underlag för diskussion med handlaren om hur ålderskontrollen fungerar.

Uppdaterad 13 juli 2021

Var informationen till din hjälp?