Ny förbättrad tjänst för felanmälan

21-10-11

Nyhet

Nu förbättrar vi möjligheten att felanmäla gator och vägar, parker och andra allmänna områden som kommunen sköter om och underhåller.

Med den nya felanmälantjänsten kan du redan innan du felanmäler se en översikt över pågående felanmälningar. Då kanske du inte behöver skapa ett ärende som någon annan redan har skickat in.

En ytterligare förbättring är att du kan se status på dina inskickade ärenden samt även få en notis när något har åtgärdats. Om du väljer att få återkoppling  kan du följa en länk för att direkt få reda på aktuell status i ditt inskickade ärende.

Felanmälantjänsten kan användas till:

  • Trasig gatubelysning
  • Hål i vägen
  • Oplogade vägar
  • Felparkerade bilar
  • Nedskräpning och klotter

Webbformulär för felanmälan (Huddinge.se)

App för felanmälan (AppStore)

App för felanmälan (GooglePlay)


Den nya tjänsten för felanmälan började användas måndagen den 11 oktober 2021 och ersätter den tidigare appen för felanmälan. Som med alla nya system och digitala tjänster kan vi behöva arbeta för att utveckla tjänsten ännu mer. Därför vill vi gärna veta vad du tycker!

Använd gärna möjligheten att ge återkoppling på den här sidan (Var informationen till din hjälp?) 

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?