Nya avgifter för bygglov från 1 januari 2022

21-12-14

Nyhet

Taxorna för att söka bygglov i Huddinge kommun ändras från och med 1 januari 2022. Det införs då fler nivåer vilket innebär att avgiften för enklare bygglovsansökningar kommer att sänkas med cirka 20 procent.

Avgiften för enklare bygglovsansökningar – som att sätta in en ny dörr, enklare fasadändringar och tillbyggnader – kommer att sänkas från 1 januari 2022. Ansökningar som tidigare har kostat cirka 7000 kronor kommer nu att landa på cirka 1300 kronor. 

Anledningen till den sänkta taxan är att kommunen infört en e-tjänst som har både har underlättat och snabbat på handläggningen för enklare ärenden.

– Vi har ökat servicen för invånare genom att som vill göra det enklare att söka bygglov och nu minskar vi även avgiften. De nya taxorna motsvarar bättre hur lång tid handläggningen tar med den tekniska utvecklingen som genomförts på bygglovavdelningen, säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef i Huddinge.

En förhoppning är att de nya taxorna ska minska tröskeln för gemene man att söka bygglov för mindre förändringar. Det kan i sin tur leda till färre olovliga byggen vilket gynnar den enskilda invånaren

Bygglovsansökningar för större byggen, som är mer komplicerade och tar längre tid att handlägga, kommer höjas.

Kommunfullmäktige har tagit det övergripande beslutet om de nya taxorna. De slutgiltiga avgifterna kommer att fastställas av Bygglovs- och tillsynsnämnden den 21 december.

Handlingar för Huddinges nämnder och styrelser

 

Uppdaterad 15 december 2021

Var informationen till din hjälp?