Översvämningar på grund av stora regn

21-05-27

Nyhet

Det ovanligt kraftiga och långvariga regnet som drabbat landet, bland annat Stockholm och Huddinge, orsakar översvämningar och stora vattensamlingar.

Stockholm Vatten och Avfall meddelar att avloppssystemen  är fulla av vatten och det har ingenstans att ta vägen. Därför blir det stora problem på många håll. Ledningsnätet är överfullt, men vattnet sjunker undan allt eftersom regnet avtar.
 
Trafikverket, Huddinge kommun och Södertörns brandförsvarsförbund arbetar för fullt med att avlasta de platser som är påverkade av vattnet.

Det här gör kommunen

Under natten till torsdagen har sex pumpbilar varit ute och tagit upp vatten runtom i kommunen och de är fortfarande igång. I och med att sjöar och dammar redan är överfulla är det svårt att hitta bra platser att tömma vattenlasten på, vilket försvårar arbetet en del. 
 
Vi har även stängt av vissa kommunala vägar som har varit oframkomliga. Det är viktigt att alla respekterar avspärrningarna så att köer inte uppstår och så att pumpbilar kan komma fram. 
 

Vart ska jag vända mig?

Vid materiella skador, kontakta ditt försäkringsbolag.
 
För att anmäla översvämning på kommunal väg, kontakta Servicecenter.
 
På Stockholm Vatten och Avfalls webbplats hittar du generell information om översvämningar och det du kan tänka på: https://www.stockholmvattenochavfall.se/tips-och-riktlinjer/sa-kan-du-undvika-vattenskador/oversvamningar/#!/oversvamningar

Uppdaterad 27 maj 2021

Var informationen till din hjälp?