Samråd Balingsholmsån

21-05-02

Nyhet

Huddinge kommun planerar för vatten- och naturvårdande åtgärder i Balingsholmsån och dess dalgång. Samråd pågår mellan 3 maj och 7 juni.

Huddinge kommun planerar för vatten- och naturvårdande åtgärder i Balingsholmsån och dess dalgång. De föreslagna åtgärderna innebär bland annat att den befintliga ån kommer att läggas om och man kommer anlägga våtmarker samt sedimentationsdammar.

Syftet är att öka flödesutjämningen och minska näringsbelastningen i ån och i nedströms liggande sjöar. Därmed vill man öka möjlighetern för biologisk mångfald och förbättra förutsättningarna för friluftsliv. 

Tyck till och påverka genom att lämna synpunkter om samrådsförslaget.

Läs mer om samråd Balingsholmsån

Uppdaterad 4 maj 2021

Var informationen till din hjälp?