Stora regnmängder och höga vattenflöden

21-05-26

Nyhet

SMHI går ut med en varning klass 1 för stora regnmängder och höga vattenflöden under onsdag 26 maj.

Det kraftiga regnet har medfört översvämningar. Det gör att många kontaktar Södertörns brandförsvarsförbund, vars telefonlinje är högt belastad och det kan därför vara svårt att nå fram.

Regnvädret förväntas pågå även under torsdagen, men med lägre intensitet.

Läs mer på Stockholms vatten och avfalls webbplats

Uppdaterad 1 juni 2021

Var informationen till din hjälp?