Lämna fallfrukt till återvinning

22-09-15

Nyhet

Fram till den 13 november kan du lämna fallfrukt i kvartersnära containrar i Huddinge eller på återvinningscentralen.

Det är naturligtvis bäst om du tar hand om allt gott du odlar själv, eller ger det till någon annan. Men om det blir för mycket så kan du lämna din fallfrukt på närmaste återvinningscentral eller i någon av containrarna för kvartersnära insamling av fallfrukt.

Just nu finns det en container på följande platser:

  • Sjövägen 21, utanför Björkängshallen i Huddinge
  • Forsfararvägen 2, utanför Stortorpshallen i Trångsund

När du lämnat din fallfrukt så fraktas den till en biogasfabrik i Huddinge där den förädlas till närproducerad biogas och näringsrik biogödsel.

Containrarna står kvar fram till 13 november

Satsningen är en pilot för insamling av fallfrukt från 15 september till 13 november. Containrarna är alltså kvar lika länge som återvinningscentralerna tar emot fallfrukt. Projektet är ett samarbete mellan SRV återvinning AB, Huddinge kommun och Huddinge samhällsfastigheter (HUSF).

Med förhoppning om att kunna skala upp

SRV återvinning vill prova att samla in trädgårdsavfall närmare kunderna, och därför har man valt ut platser i villaområden och där folk rör sig. När projektet har avslutats kommer en utvärdering att göras av bland annat mängder, kvalitet, placering och kostnader.

Fakta om återvinningen

  • Frukt ger mer gas per ton jämfört med andra matavfall.
  • 7,5 kg matavfall motsvarar 1 liter bensin eller 0,7 kg biogas.
  • 5 kg matavfall kan ge bränsle för att åka nästan 1 mil med en personbil.
  • En biogasbil kan köra nästan 2 km på 1 kg matavfall.

Uppdaterad 15 september 2022

Var informationen till din hjälp?