Ny geodatastrategi för Huddinge kommun

22-05-18

Nyhet

Den breda digitaliseringen i samhället ökar och geodata ingår nu i allt fler digitala tjänster. Nu finns en ny geodatastrategi på plats i Huddinge.

Den 16 maj antogs en ny geodatastrategi för Huddinge kommun på kommunfullmäktige. Strategin gäller för 2022-2026.

Geodata kan beskrivas som digital information knuten till en specifik plats. Det kan vara till exempel väder, befolkning, fornlämningar med mera. Myndigheter, kommuner och landsting använder geodata i stor utsträckning i sin verksamhet. Till exempel vid beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser.

Den används också i planering inom verksamheter som fritid, vård, omsorg och skolor. Även privatpersoner använder digital platsinformation till exempel när vi söker information om väder eller tänker köpa hus hjälper den dig att hitta information om fastigheten, radonmätningar i området och närhet till kommunal service.

Läs mer om Huddinge kommuns nya geodatastrategi

Uppdaterad 19 maj 2022

Var informationen till din hjälp?