Dags att mäta radon i din bostad

23-09-20

Nyhet

Mellan den 1 oktober och den 30 april kan du mäta radonhalten i ditt hus. Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en lång tid, det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare.

Man upptäcker radon i inomhusluften endast genom att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader, gärna tre, mellan perioden 1 oktober-30 april. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir resultatet. 

Du behöver mäta radonhalten om du till exempel när du köper ett hus, inte har gjort någon mätning i huset tidigare eller om senaste mätningen är mer än tio år gammal, likaså om ditt hus är byggt med blåbetong eller om du ändrar ventilation och uppvärmningssystem. 

Om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller hyr en bostad är det din hyresvärd eller bostadsrättsförening som är ansvarig för att göra radonmätning och vidta åtgärder om radonhalten är för hög. 

Mer information finns på huddinge.se/radon 

Uppdaterad 20 september 2023

Var informationen till din hjälp?