Verksamheter inom livsmedel granskade

23-09-19

Nyhet

En större kontroll av livsmedelsverksamheter i Huddinge har nyligen genomförts som visade att av 51 kontrollerade verksamheter så hade 25 mindre avvikelser.

En samlad inspektion av några av Huddinges restauranger, caféer och andra serveringställen har nyligen genomförts av miljötillsynsavdelningen i Huddinge. 

Under kontrolltillsynen granskade man verksamhetens utrustning, att produkter som man saluför motsvarade de produkter som serveras, att material som kommer i kontakt med livsmedel ska vara lämpliga och anpassade för ändamålet. Vidare kontrollerades att allergiinformation finns att få och att skadedjurssäkring fanns. Det gjordes även en inventering av verksamheternas avfallabonnemang.

- Ett bra resultat säger Nathalie Hönig, miljöinspektör och ansvarig för projektet. Fler än hälften av serveringsställena hade inte några avvikelser och en fjärdedel endast en avvikelse. Glädjande var också att inga skadedjur förekom på någon av serveringsställena. 

Flera avvikelser kunde åtgärdas på plats såsom slitage av skärbrädor. Övriga avvikelser kommer att följas upp av kommunens ordinarie livsmedelsinspektörer, det gäller främst redlighetskontrollen, där man ser över att det som saluförs på menyn även serveras. 

 

Uppdaterad 20 september 2023

Var informationen till din hjälp?