Nästa år kommer nya regler för laddning av elfordon vid bostadshus

24-05-23

Nyhet

Från 1 januari 2025 införs nya regler för laddning av elbilar vid fastigheter. Det gäller både bostadshus och lokaler. Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden ska ha minst en laddningspunkt för elfordon. Kraven kan även gälla retroaktivt. 

Det handlar om laddinfrastruktur, utrustning och ledningar för laddning av fordon, som kan gälla din byggnad. Retroaktiva krav ställs också för vissa befintliga byggnader och ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Reglerna gäller för: 

  • Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon. 

  • Befintliga byggnader gäller reglerna i samband med så kallad ombyggnad av byggnaden i kombination med åtgärder på parkeringsplatserna.

  • Ouppvärmda byggnader och för bostadshus ställs inga retroaktiva krav. Detsamma gäller byggnader avsedda för totalförsvaret. 

Mer information finns på Boverkets webbsida 
För vilka byggnader gäller reglerna om laddinfrastruktur? 
Regler för laddning av elfordon 

Uppdaterad 23 maj 2024

Var informationen till din hjälp?