Robot tar beslut om eldstäder – snabbar på beslut

24-05-29

Nyhet

Vill du installera en eldstad i sommar? Då går det extra snabbt att få ett beslut nu. Bygglovsavdelningen tar från den 3 juni hjälp av en robot som ger beslut på bara några minuter.

Måndagen den 3 juni lanseras en ny e-tjänst, robotbeslut för eldstäder. Då går det att lämna in en anmälan om att installera en ny eller ändra en befintlig eldstad och få startbesked på bara några minuter jämfört med en dryg veckas handläggningstid.

Tidigare har man använt automatiserade tjänster för bygglovs e-tjänst men detta är första gången som man tar hjälp av en robot för att få en helt automatiserad process. Roboten ska framöver kunna fatta fler beslut. 

På huddingedagen 1 juni kan du träffa medarbetare från bygglov och höra mer om det automatiserade arbetet. Här finns också möjlighet att ge den nya roboten ett namn.

Uppdaterad 29 maj 2024

Var informationen till din hjälp?