Har du egen brunn? Då behöver du testa ditt dricksvatten

24-05-08

Nyhet

Du som har egen brunn eller annan mindre dricksvattenanläggning för privat bruk bör regelbundet ta vattenprov och analysera ditt dricksvatten, eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden. Livsmedelsverket rekommenderar att du tar prov på ditt vatten vart tredje år.

Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om vattnet är lämpligt som dricksvatten. I en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. 

För att kunna lita på resultatet av din vattenanalys är det viktigt att anlita ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium.  Du får provtagningsflaskor och instruktioner från det laboratorium du anlitar. 

Så tar du vattenprov

Uppdaterad 14 maj 2024

Var informationen till din hjälp?