Återbetalningar på väg

17-03-17

Under veckorna 12-13 kommer de hushåll i Huddinge som har betalat en för hög avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet att få pengar tillbaka.

– Vi skickade in underlaget för återbetalningarna till banken den 16 mars och vi har nu fått information om att avierna delas ut till berörda hushåll under veckorna 12-13 berättar Pirjo Jespersson Dahlgren, ekonomichef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Huddinge kommun gör inkomstjämförelser varje år

Huddinge kommun jämför varje år hushållets deklarerade årsinkomst med den avgift som har debiterats för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Genom att göra jämförelsen har kommunen möjlighet att följa upp att man får betala rätt avgift, inte för mycket och inte för lite. De hushåll som har betalat för hög avgift under ett år kommer att få pengar tillbaka och de hushåll som betalat för låg avgift kommer att få betala mellanskillnaden Nästa inkomstjämförelse kommer att ske hösten 2017.

Läs även:

Återbetalningar försenade

Avgifter och inkomstuppgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Uppdaterad 17 mars 2017